KUALA LUMPUR: Melihat situasi semasa kesihatan mental yang semakin membimbangkan akibat penularan wabak COVID-19, Taylor’s University mengambil langkah proaktif dengan melancarkan Program Sarjana Psikologi Klinikal bagi membantu mereka yang memerlukan.

Program dua tahun berasaskan kursus itu dibangunkan bagi mencipta insfrastruktur positif dan selamat di dalam negara.

Ia juga sekali gus mengatasi masalah kekurangan pakar bidang tersebut dengan kemahiran mencakupi bidang diagnosis, penilaian psikologi, psikoterapi, intervensi, penyelidikan klinikal dan pencegahan kesihatan mental.

Penaung Antarabangsa bagi Hari Kesihatan Mental Sedunia, Tengku Puteri Iman Afzan Al-Sultan Abdullah berkata kesihatan mental sama pentingnya dengan kesihatan fizikal kerana mampu mempengaruhi cara seseorang itu berfikir, merasai dan bertindak balas kepada persekitaran dan situasi.

“Pandemik COVID-19 jelas membuktikan pentingnya kesejahteraan mental, ini kerana ada masyarakat yang menghadapi masalah seperti kegelisahan, stres dan kemurungan dan pelancaran program ini adalah langkah yang tepat.

“Amat membanggakan apabila melihat institusi pendidikan melakukan pelaburan dalam memastikan kesejahteraan masyarakat serta merancang program yang mampu membantu kesukaran yang dihadapi mereka secara menyeluruh,” katanya pada Majlis Pelancaran Program Sarjana Psikologi Kilinikal yang diadakan secara maya, pada Khamis.

Sementara itu, Timbalan Naib Canselor dan Ketua Pegawai Akademik, Prof Dr Pradeep Nair berkata, pihaknya komited menaik taraf pedagogi pembelajaran bagi membolehkan para pelajar memenuhi pasaran semasa, merapatkan jurang dengan masyarakat serta membantu pembangunan negara.

“Tahun lalu, selepas kejayaan melancarkan Taylor’s Center for Human Excellence and Development (CHED) yang merupakan kemudahan penyelidikan AI pertama di Malaysia untuk kesihatan mental dan sains, pembangunan insfrastruktur bidang ini akan terus dipergiatkan.

“Pelancaran program sarjana ini adalah langkah bukti berterusan untuk mengembangkan akses kesihatan mental berkualiti tinggi di Malaysia,” katanya.

Taylor’s Center for Human Excellence and Development (CHED). - Foto Taylor’s University

Dalam pada itu, para pelajar yang mengikuti program tersebut turut didedahkan kepada pengetahuan praktikal melalui kerjasama pihak universiti dengan pertubuhan kesihatan mental di Malaysia.

Ia termasuk InPsych Psychological and Counselling Services, Mind Psychological Services and Training, Rekindle Centre for Systemic Therapy, Thrive Well Sdn Bhd (dahulunya dikenali sebagai SOLS Health) dan People Psychological Solutions.

Pihak universiti juga akan memastikan program tersebut memenuhi syarat dan standard Persatuan Psikologi Klinikal Malaysia (MSCP) dan para pelajar layak mendaftar di bawah Akta Profesion Kesihatan Bersekutu Malaysia 2016.

Untuk maklumat lanjut mengenai program yang ditawarkan ini, orang ramai boleh melayari https://university.taylors.edu.my/en/study/postgraduate/liberal-arts-and-sciences/master-of-clinical-psychology.html.


Program Sarjana Baru | Tengku Puteri Iman Afzan kongsi pentingnya kesihatan mental di Taylor's University