KUALA LUMPUR: Pertumbuhan ekonomi Malaysia dijangka berkembang antara 4.5 hingga 5.5 peratus setahun, dalam tempoh lima tahun akan datang.

Menurut dokumen Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12), yang diterbitkan Unit Perancang Ekonomi (EPU) pada Isnin, pendapatan negara kasar (PNK) per kapita juga dijangka lebih tinggi iaitu RM57,882, atau AS$14,482 menjelang 2025.

Situasi itu dijangka dalam tempoh lima tahun seterusnya, selepas ekonomi negara dijangka kembali mencapai momentum pertumbuhan, berikutan pemulihan daripada pandemik COVID-19.

Selain itu, perdagangan dunia dijangka meningkat sebanyak 5.3 peratus setahun, disokong terutamanya oleh prestasi perdagangan yang lebih baik daripada pasaran baru muncul, dan negara membangun.

“Usaha mempercepat peningkatan produktiviti di bawah RMK-12, akan menyumbang kepada pertumbuhan buruh yang lebih tinggi.

“Tumpuan akan diberikan untuk mempercepat kesediaan mendepani 4IR, menyediakan persekitaran bagi ekonomi digital, mempergiat R&D&C&I, serta membangunkan bakat yang diperlukan,” menurut dokumen itu lagi.

RMK-12: Merancakkan pertumbuhan ekonomi


BACA: [LAPOR LANGSUNG]: RMK-12 - Keluarga Malaysia Makmur, Inklusif, Mampan

Jangkaan keadaan pasar buruh yang lebih baik, membolehkan Malaysia mencapai semula tahap guna tenaga penuh dalam tempoh RMK-12, termasuk jangkaan peningkatan kadar upah dan gaji seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Ini seterusnya akan menyumbang kepada pendapatan isi rumah yang lebih tinggi. Kesejahteraan rakyat dijangka terus ditambah baik, disokong oleh kemajuan ekonomi dan sosial, serta keterangkuman pembangunan wilayah,” menurut dokumen itu lagi.

Dalam pada itu, RMK-12 menyebut, ekonomi Malaysia pada lima tahun akan datang bakal berhadapan dengan beberapa cabaran dan peluang.

Kadar pemulihan ekonomi, menurut dokumen itu, bergantung kepada pelaksanaan vaksinasi dan pematuhan prosedur operasi stanrad (SOP), serta keberkesanan langkah yang dilaksanakan di bawah pakej rangsangan.

“Peningkatan hutang dan defisit fiskal untuk membiayai pakej rangsangan tersebut, akan menjejaskan kemampanan fiskal, melainkan jika langkah tersebut disertai usaha konsolidasi fiskal dalam jangka sederhana.

“Pertumbuhan ekonomi yang berterusan dalam jangka sederhana akan bergantung juga kepada keupayaan meningkatkan kadar transformasi struktur, serta peralihan kepada penghasilan produk dan perkhidmatan bernilai tambah yang lebih tinggi, dalam semua sektor ekonomi,” menurut dokumen itu lagi.

Selain itu RMK-12 turut menggariskan cabaran yang bakal timbul dari aspek sosial, ekoran peningkatan risiko kesihatan dan perubahan demografi.

“Peningkatan insiden tidak berjangkit (NCD) dan keperluan untuk menguruskan COVID-19, termasuk pelaksanaan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan (PICK), memberi tekanan lebih besar kepada sistem penjagaan kesihatan.

“Malaysia perlu membuat persiapan menyeluruh untuk menghadapi cabaran yang wujud, berikutan peningkatan peratusan masyarakat tua menjelang 2030,” menurut dokumen itu lagi.

Selain itu, negara juga berhadapan dengan cabaran menangani kemiskinan dan ketidaksamarataan, serta keperluan meningkatkan taraf hidup B40 dan M40, dengan pendekatan lebih bersasar.

Usaha untuk merapatkan jurang pembangunan antara wilayah, menurut dokumen itu lagi, juga menjadi cabaran kepada negara.

“Walaupun kadar urbanisasi yang pesat menyediakan peluang ekonomi dan pekerjaan baharu, ia juga memberi cabaran untuk penyediaan infrastruktur serta bekalan tenaga dan air yang mencukupi,” menurut dokumen itu lagi.

Meskipun berdepan dengan cabaran tersebut, Malaysia akan memanfaatkan kekuatan dan kelebihan untuk mempercepat pembangunan sosioekonomi.

Menurut dokumen itu, asas ekonomi makro yang kukuh, struktur ekonomi dan eksport yang pelbagai, inflasi rendah dan stabil, serta sektor kewangan dengan modal yang kukuh, terus menjadi kekuatan utama ekonomi Malaysia.

“Kedudukan Malaysia yang terletak berhampiran dengan ekonomi utama Asia membolehkannya menjadi hab kepada beberapa industri.

“Kerajaan tetap komited untuk memastikan Malaysia terus menjadi destinasi pelaburan yang menarik serta memperkenalkan pembaharuan dasar, dan peraturan kawal selia, serta penambahbaikan tadbir urus,” menurut dokumen itu lagi.

Sektor swasta akan terus menjadi rakan pembangunan utama kepada Kerajaan, selaras dengan Dasar Persyarikatan Malaysia, dan akan terus memainkan peranan penting dalam merealisasikan matlamat Wawasan Kemakmuran Bersama 2030 dan Agenda 2030.