KUALA LUMPUR: Kesungguhan kerajaan dan Kementerian Alam Sekitar dan Air (KASA) dalam membentangkan Rang Undang-undang (RUU) Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2022 minggu lalu menunjukkan Malaysia komited dalam agenda perubahan iklim.

Bagi Kelab Belia Prihatin (KBP) Malaysia, ia satu daripada langkah pencegahan dan pengawasan yang perlu diambil bagi memastikan wujud jaminan terhadap kelestarian dan kemampanan alam sekitar.

Menerusi satu kenyataan, Setiausaha Agung KBP, Rijal Rozman, turut memuji usaha langsung dan rancangan berterusan kerajaan.

Ia khususnya melalui inisiatif, insentif dan dana jamin berjumlah lebih RM5 billion bagi menggalakkan industri mesra alam sekitar menerusi Bajet 2023.

KBP berkata, ia merupakan tanggungjawab kepada generasi masa hadapan serta kelestarian negara untuk jangka masa yang panjang.

Kerajaan juga, ujarnya, diharap dapat merangka insentif sokongan kepada masyarakat awam yang terlibat dalam agenda penghijauan negara.

Ia sekali gus dapat memastikan penyertaan aktif dan komitmen semua golongan untuk mencapai pelepasan gas rumah kaca bersih sifar menjelang 2050.


Kenyataan media yang dikeluarkan Kelab Belia Prihatin pada Sabtu, respon kepada Pembentangan RUU Kualiti Alam Sekeliling (Pindaan) 2022 - Foto/KBP