TERENGGANU baru sahaja mengumumkan pelancaran program yang bertujuan untuk mengintegrasikan kandungan kecerdasan buatan (AI) dan mempromosikan sahsiah yang baik ke dalam sistem pendidikan di sekolah.

Program ini telah dilancarkan oleh Menteri Besar Terengganu dan akan menggunakan aplikasi StudentQR untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran. Ini adalah program pertama seumpamanya di Asia, bertujuan untuk menyediakan pelajar untuk masa depan dengan melengkapkan mereka dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan, serta mempromosikan nilai sahsiah dan adab yang baik.

Program ini menggabungkan “High Skill” – Program bakat muda untuk semua pelajar di Terengganu- untuk melahirkan pelajar berbakat tinggi dalam kemahiran, teknologi dan sahsiah. Tingkah laku yang baik diiktiraf dan diberi ganjaran oleh guru dan ibu bapa yang boleh dimanfaatkan dalam kehidupan seharian mereka. Perubahan gaya hidup untuk generasi akan datang.

Program AI Future Proof akan menumpukan pada penyepaduan alatan dan sumber pembelajaran berasaskan AI dan kod QR ke dalam kurikulum. Ini termasuk penggunaan teknologi realiti maya dan tambahan, serta penggabungan konsep pengekodan dan pengaturcaraan ke dalam subjek. Program ini juga akan merangkumi peluang latihan dan pembangunan untuk guru, untuk memastikan mereka mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk mengintegrasikan teknologi ini dengan berkesan ke dalam pengajaran mereka.

Program Good Sahsiah akan memfokuskan kepada pemupukan nilai moral dan etika dalam kalangan pelajar. Program ini akan memberi ganjaran kepada pelajar yang mengamalkan Sahsiah baik di sekolah mahupun di rumah melalui penggunaan aplikasi StudentQR. Setiap pelajar akan diberikan kad QR Sahsiah Baik yang akan menyimpan rekod Sahsiah dan aktiviti baik pelajar.
Sistem ini juga diintegrerasi dengan SSDM (Sistem Sahsiah Diri Murid) di bawah kelolaan KPM. Dengan adanya kad tersebut, pelajar juga boleh menuntut diskaun barangan dan tiket di Pusat Sains & Kreativiti Terengganu untuk latihan dan pembelian makanan di kantin sekolah.

Program ini merupakan kerjasama antara Kerajaan Negeri Terengganu, Pusat Sains dan Kreativiti Terengganu (PSKT) dan StudentQR. Negeri Terengganu berbesar hati memperkenalkan program inovatif ini dan komited untuk menyediakan pelajar dengan pendidikan yang terbaik. . Dengan melengkapkan pelajar dengan kemahiran, pengetahuan, dan nilai moral yang baik, Terengganu akan dapat mewujudkan tenaga kerja yang lebih berdaya saing dan inovatif untuk masa hadapan.

Program ini juga mendapat tajaan dari Myfuturity Global Sdn Bhd , Google dan kerajaan negeri Terengganu untuk memastikan pelajar berkemahiran tinggi dan digital ke arah warga Pintar dan Negeri Terengganu sebagai hab masyarakat berkemahiran dan celik IT.CEO Pusat Sains & Kreativiti Terengganu
Mohd Huzairil Nizam Ibrahim