Kementerian komited dengan bentuk pengajaran baharu

Kementerian Pendidikan komited untuk menjadikan bidang pendidikan negara agar boleh di akses oleh semua pihak tanpa dikriminasi. Oleh itu, hasrat Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamed yang mahukan kaedah pengajaran secara ramakan video oleh guru terpilih akan diberi tumpuan.

Kementerian komited dengan bentuk pengajaran baharu | Astro Awani
Kementerian Pendidikan komited untuk menjadikan bidang pendidikan negara agar boleh di akses oleh semua pihak tanpa dikriminasi. Oleh itu, hasrat Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamed yang mahukan kaedah pengajaran secara ramakan video oleh guru terpilih akan diberi tumpuan.