KUALA LUMPUR: Banyak yang masih perlu dilakukan untuk mencapai aspirasi ekonomi digital Malaysia, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Ekonomi) Datuk Seri Mustapa Mohamed.

Beliau berkata meskipun secara keseluruhannya Malaysia telah melakukan yang terbaik, kemajuan pasca COVID-19 agak mencabar.

Mustapa berpandangan untuk merealisasikan hasrat digital negara itu, pendekatan keseluruhan Malaysia diperlukan agar rakyat, menerusi konsep Keluarga Malaysia, dapat bergerak kehadapan bersama-sama.

Ekonomi digital Malaysia dijangka menyumbang 25.5 peratus kepada keluaran dalam negara kasar (KDNK) menjelang 2025.

"Kita perlu mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti tinggi bagi rakyat Malaysia.

Mustapa berkata, Malaysia menyasarkan 90 peratus daripada PMKS di Malaysia mendigitalkan operasi perniagaan mereka dan sumbangannya kepada KDNK dianggarkan meningkat kepada 45 peratus.

Bagi memperkasakan ekonomi digital, Malaysia juga perlu melahirkan lebih ramai tenaga kerja teknikal berkemahiran.

"Kita perlu lebih menumpukan untuk menambah baik ekosistem pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional (TVET), bagi mempersiapkan para graduan agar lebih bersedia pada masa depan.

"Bagi pembangunan inklusif, kita perlu memastikan akses yang saksama kepada perkhidmatan jalur lebar dan digital yang mampu milik dan berkualiti agar golongan miskin tegar, B40 dan kumpulan rentan tidak tercicir," katanya.

Selain itu, katanya, sektor swasta akan terus menjadi rakan pembangunan penting kepada kerajaan.

"Pelaburan sektor swasta, asing dan domestik, akan terus menjadi penting dalam beberapa bidang seperti untuk mengembangkan industri strategik berimpak tinggi kita, memacu agenda ekonomi hijau dan membina prasarana digital yang saksama," katanya.

Laporan sulung Tech for Good Institute itu mengetengahkan prasarana digital Malaysia dan penerimagunaan digital tinggi oleh pengguna.

Kira-kira 67 peratus penduduk Malaysia mempunyai akses digital menerusi langganan telefon mudah alih dan 83 peratus daripada kumpulan ini telah menerimaguna pembayaran digital menerusi e-wallet mudah alih.

Pengguna Malaysia juga celik digital dengan 83 peratus daripadanya telahpun membuat pembelian menerusi dalam talian.

-- BERNAMA