KUALA LUMPUR: Tinjauan Pembangunan ASEAN (ADO) mendapati Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) semua negara ASEAN pada 2019 bernilai AS$3.2 trilion, menjadikan ASEAN ekonomi kelima terbesar di dunia.

Malah, situasi terkini menyaksikan ASEAN berada di landasan terbaik untuk menjadi ekonomi keempat terbesar menjelang 2030.

Antara faktor penyumbang adalah jumlah penduduk kira-kira 700 juta orang dengan 61 peratus daripadanya di bawah umur 35 tahun - majoritinya golongan muda yang menerima dan mengaplikasi teknologi digital dalam aktiviti harian mereka.

Selain itu, berdasarkan respons terhadap wabak yang diuruskan dengan pelbagai strategi, beberapa perkembangan positif dijangka dicapai di rantau tersebut.

Kerjasama dalam pelbagai aspek adalah kritikal untuk pembangunan ASEAN memandangkan penumpuan pelaburan langsung asing (FDI) di ASEAN berhubung kait dengan aktiviti rantaian nilai global.

Faktor lain yang memainkan peranan penting dalam pemulihan dan pembangunan ekonomi di rantau tersebut ialah Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP).

Perjanjian itu meliputi 30 peratus daripada KDNK global dan 30 peratus daripada populasi dunia selain menyumbang lebih satu perempat daripada perdagangan global dalam barangan dan perkhidmatan.

Melalui perjanjian itu, ASEAN akan memastikan pasaran terbuka sambil mengukuhkan integrasi ekonomi serantau ke arah pemulihan inklusif pasca pandemik.

Memandangkan 40 peratus daripada pelaburan di ASEAN datang daripada ahli RCEP, wujud peluang untuk meningkatkan FDI yang lebih mampan di rantau berkenaan.

Dalam pada itu, penerimaan teknologi 4IR juga dijangka mewujudkan suasana baharu di mana rantau tersebut namun dalam masa sama, ia turut memberi tumpuan kepada teknologi hijau.

Ia bukan sahaja memberi manfaat kepada kesejahteraan generasi masa depan ASEAN tetapi juga baik untuk ASEAN dari segi ekonomi dan meningkatkan daya saing dalam menarik FDI dari aspek teknologi hijau.