KUALA LUMPUR: Sebanyak RM91.1 juta telah dikeluarkan melalui inisiatif GOpinjam, pinjaman peribadi berjangka pendek yang dibangunkan CIMB Bank Berhad (CIMB) dengan kerjasama TNG Digital Sdn Bhd (TNGD) kepada 88,620 pelanggan individu sehingga akhir Mac 2023.

Kementerian Kewangan (MOF) menjelaskan, 55 peratus daripada peminjam berkenaan ialah golongan belia berumur di bawah 30 tahun dengan pinjaman purata yang diberikan sebanyak RM1,500 seorang.

"GOpinjam merupakan sebahagian daripada agenda rangkuman kewangan CIMB yang ditawarkan melalui platform e-wallet TNGD untuk memenuhi keperluan kewangan sementara pelanggan yang tidak mempunyai akaun bank atau rekod kredit dan memerlukan pinjaman berjumlah kecil bagi tempoh singkat.

"Sebelum ini, mereka sukar mendapat akses dan mungkin terpaksa bergantung kepada pemberi pinjam tidak berlesen seperti Ah Long untuk mendapatkan pinjaman," kata MOF dalam jawapan bertulis Dewan Rakyat yang disiarkan di laman sesawang Parlimen.

MOF menjawab pertanyaan Rodiyah Sapiee (GPS-Batang Sadong) berhubung jumlah peminjam dan purata pembiayaan diluluskan khususnya golongan belia yang membuat pinjaman peribadi secara terus dengan institusi bukan kewangan seperti di Shopee (Sloan), TNGeWallet (GOPinjam) dan BigPay.

Dalam menawarkan produk pembiayaan, MOF berkata semua institusi kewangan yang dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dikehendaki mematuhi keperluan yang digariskan bank pusat bagi memastikan layanan adil terhadap pengguna dan melindunginya daripada beban hutang berlebihan dan kesulitan kewangan.

"Langkah ini termasuk menjalankan penilaian kemampuan dan mematuhi nisbah khidmat hutang yang berhemat untuk memastikan pengguna mampu membayar balik pembiayaan sepanjang tempoh pembiayaan.

"Selain itu, institusi kewangan perlu memberikan maklumat penting berhubung produk bagi memudahkan pelanggan membuat keputusan tepat termasuk kadar faedah, jumlah faedah yang perlu dibayar pada sepanjang tempoh dan tindakan yang boleh diambil oleh bank sekiranya berlaku kemungkiran," katanya.

Menurut MOF, BNM sentiasa memantau dan memastikan insitusi kewangan bertindak secara adil ketika menawarkan perkhidmatan dan produk kewangan mereka kepada pelanggan.

"Sekiranya bank pusat mengesan sebarang amalan pasaran yang tidak adil dan boleh menyebabkan kemudaratan besar kepada pengguna kewangan, tindakan penyeliaan dan penguatkuasaan yang sesuai dan tegas akan diambil," katanya.

-- BERNAMA