LEBIH banyak syarikat di Malaysia cenderung untuk mengupah calon yang mempunyai kemahiran berbanding kelayakan akademik atau pengalaman bekerja.

Kajian LinkedIn: Future of Talent Report 2021 mendapati, syarikat juga bersedia untuk memberi latihan khusus kepada pekerja dalam membantu mereka mempelajari kemahiran baharu.

Laporan tersebut mendapati 38 peratus syarikat di Malaysia lebih suka mengupah calon yang mempunyai kemahiran teknikal dan 28 peratus calon yang memiliki kemahiran yang boleh dipindah milik.

Peratusan itu mengatasi kelayakan akademik iaitu 10 peratus dan pengalaman kerja yang merekodkan hanya 12 peratus.

Bahkan, dua daripada tiga syarikat terbuka untuk mengambil pekerja daripada industri berlainan sekiranya kemahiran mereka bersesuaian dengan kehendak syarikat.

Kajian tersebut melibatkan lebih 3,500 responden daripada tujuh negara iaitu Malaysia, Australia, China, India, Jepun, Filipina, dan Singapura melibatkan pelbagai industri.

Berdasarkan kajian kepada semua responden, 79 peratus organisasi akan melihat kepada kemahiran ketika mengambil pekerja baharu dan 86 peratus syarikat mempunyai program latihan untuk membantu pekerja mempelajari kemahiran baharu.

Sementara itu, 85 peratus syarikat bersedia untuk mengambil pekerja dari syarikat yang sama untuk mengisi kekosongan jawatan terutamanya berkaitan kemahiran.

Kemahiran menyelesaikan masalah, komunikasi dan pemikiran strategik pula merupakan tiga elemen utama yang diberi tumpuan ketika merekrut pekerja daripada syarikat sama.

Kajian itu juga mendapati, sebelum COVID-19, Sumber Manusia memainkan peranan penting dalam membentuk strategi perniagaan kepada 54 peratus syarikat di Malaysia.

Begitupun, ia meningkat kepada 68 peratus dalam tempoh pandemik kerana banyak syarikat menyedari pentingnya memiliki tenaga kerja yang tepat dalam membentuk semula strategi perniagaan.

Sekurang-kurangnya sembilan daripada 10 syarikat di Malaysia merasakan bahawa Sumber Manusia akan memainkan peranan penting dalam memperkemaskan perniagaan dan merangka strategi pada masa depan.

Dalam pada itu, kajian itu juga mendedahkan 30 peratus syarikat di Malaysia mengalami kemerosotan pekerja yang lebih tinggi kerana COVID-19 manakala 42 peratus rakyat Malaysia meninggalkan organisasi kerana perubahan kerjaya.