KUALA LUMPUR : Ketua Polis Negara yang bakal bersara 3 Mei ini, Tan Sri Abdul Hamid Bador mengkritik Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang didakwa mempunyai kecenderungan untuk mencampuri urusan pasukan polis.

Abdul Hamid, yang bakal digantikan dengan Datuk Seri Acryl Sani berkata, jawatan Pengerusi Suruhanjaya Pasukan Polis (SPP) perlu diterajui oleh golongan profesional dan bukannya ahli politik.

Bagaimanapun, Hamzah berkata, keputusan dan pandangan beliau dalam menentukan pertukaran pegawai polis kanan tidak menyalahi undang-undang, memandangkan beliau merupakan Pengerusi SPP.

Berdasarkan Perlembagaan Persekutuan, berikut perincian fungsi SPP:

SURUHANJAYA PASUKAN POLIS (SPP)

Suruhanjaya Pasukan Polis atau SPP merupakan sebuah suruhanjaya di bawah Parlimen, yang bidang kuasanya hendaklah meliputi semua orang yang menjadi anggota pasukan polis.

Tanggungjawab SPP ialah berkenaan pelantikan, pengesahan, kemasukan ke dalam perjawatan tetap atau perjawatan berpencen, kenaikan pangkat, pertukaran dan penjalanan kawalan tatatertib ke atas anggota pasukan polis

Bagaimanapun, Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan bagi perjalanan apa-apa kawalan tatatertib ke atas semua atau mana-mana anggota pasukan polis mengikut apa-apa cara dan oleh mana-mana pihak berkuasa yang diperuntukkan dalam undang-undang itu.

Keahlian SPP

1) Menteri bertanggungjawab

2) Ketua Polis Negara

3) Ketua Setiausaha Kementerian di bawah Menteri bertanggungjawab

4) Seorang anggota Suruhanjaya Perkhidmatan Awam lantikan Yang di-Pertuan Agong

5) Tidak kurang dua, tidak kurang lima ahli lantikan Yang di-Pertuan Agong

Peruntukan SPP
 

1) Penyusunan kerjanya dan cara bagaimana fungsinya akan dilaksanakan, dan penyimpanan rekod dan minit;

2) Tugas dan tanggungjawab anggota Suruhanjaya itu masing-masing, termasuk pewakilan kuasa atau tugasnya kepada mana-mana anggota Suruhanjaya itu atau pasukan polis atau lembaga pegawai pasukan polis atau suatu jawatankuasa yang terdiri daripada anggota Suruhanjaya dan juga pasukan itu;

3) Rundingan yang diadakan oleh Suruhanjaya itu dengan orang selain anggotanya;

4) Tatacara yang akan diikuti oleh Suruhanjaya itu pada menjalankan urusannya (termasuk menetapkan kuorum);

5) Apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh Suruhanjaya itu perlu atau suai manfaat dibuat peruntukan mengenainya untuk melaksanakan fungsinya dengan lebih baik.