KUALA LUMPUR:Hanya 30.4 peratus atau 10 juta penduduk yang melengkapkan borang respons Banci Penduduk Dan Perumahan Malaysia 2020 atau Banci Malaysia 2020, menurut Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr Mohd Uzir Mahidin.

Beliau, yang juga Pesuruhjaya Banci Malaysia 2020 berkata, situasi itu sekaligus menunjukkan 22.7 juta penduduk, atau 69.4 peratus daripada 32.7 juta penduduk Malaysia, masih belum mengisi Banci Malaysia 2020.

Selain 3.3 juta tempat kediaman telah dibanci, beliau berkata, terdapat 320,000 isi rumah yang melibatkan 1.2 juta penduduk telah mendaftar di platform e-Census tetapi masih belum melengkapkan pengisian e-Census sepenuhnya.

“Bagi memudahkan rakyat Malaysia, Jabatan Perangkaan Malaysia telah membuka semula banci dalam talian iaitu e-Census,” menurutnya dalam kenyataan itu lagi.

Banci Malaysia 2020 | 10 juta penduduk respons Banci Malaysia 2020


Mohd Uzir berkata, berdasarkan respons sehingga kini, empat negeri mencatatkan respons bilangan penduduk tertinggi iaitu Putrajaya (90.9%), Johor (48.2%), Perlis (45.0%) dan Perak (43.5%). manakala yang terendah ialah Sabah (8.9%), Labuan (17.6%) dan Sarawak (18.9%).

Selebihnya, kata beliau lagi, ialah Melaka (38.9%), Pulau Pinang (38.0%), Negeri Sembilan (35.2%), Terengganu (32.5%), Selangor (31.4%), Kuala Lumpur (28.4%), Kelantan (27.3%), Kedah (25.8%) dan Pahang (24.0%).

Statistik kumpulan umur pula menunjukkan 6.3 peratus adalah dalam kalangan penduduk berumur 65 tahun dan ke atas, 69.5 peratus ialah umur bekerja (15 hingga 64 tahun) dan 24.3 peratus dalam kalangan umur muda (0 – 14 tahun).

“Semua penduduk diseru untuk menjayakan Banci Malaysia 2020 dalam memastikan tiada yang ketinggalan demi masa depan negara dan kemakmuran bersama.

“Kejayaan negara dan kesejahteraan hidup yang dinikmati pada hari ini adalah hasil penyaluran maklumat penduduk daripada banci-banci terdahulu,” katanya lagi.