KUALA LUMPUR: Penjelasan keberkesanan Program Pemerkasaan Pelaksanaan Kurikulum (KPMPerkasaKU) bagi memperkukuhkan numerasi dan literasi memberikan tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman menjadi tumpuan di Dewan Rakyat hari ini.

Menurut aturan urusan mesyuarat, pertanyaan itu diajukan Nik Mohamad Abduh Nik Abdul Aziz (Pas-Bachok) kepada Menteri Kanan Pendidikan.

Dalam pada itu, P Prabakaran (PH-Batu) akan meminta Menteri Kanan Pendidikan menyatakan apakah pendapat Menteri Perpaduan berkenaan pelan memperkenalkan mata pelajaran perpaduan bagi murid-murid sekolah rendah dan menengah menggantikan pendidikan moral yang berada dalam sistem pendidikan sekian lama.

Ia termasuk persoalan dari, Datuk Seri Shamsul Iskandar Mohd Akin (PH-Hang Tuah Jaya) yang meminta Menteri Pengajiaan Tinggi menyatakan usaha kementerian bersama pihak universiti untuk memahami keperluan ini dan seterusnya memperkasakan graduan dengan kerjasama pihak industri agar kebolehpasaran graduan dapat memenuhi keperluan kategori tenaga mahir dan separuh mahir.

Turut terkandung dalam sesi itu ialah pertanyaan Nga Kor Ming (PH-Teluk Intan) terhadap jumlah kerugian hasil negara akibat dari aktiviti penyeludupan haram termasuk arak dan rokok.

Susulan itu soalan yang akan diajukan kepada Menteri Kewangan termasuk apakah langkah-langkah yang sedang diambil oleh kerajaan untuk mengatasi masalah serius ini.

Usai sesi itu, persidangan diteruskan dengan sambungan sesi perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2022 (Bajet 2022) di peringkat jawatankuasa bagi beberapa kementerian.

Dewan Rakyat akan bersidang hingga 16 Disember ini.