Keperibadian Tan Sri Dr Arshad Ayub yang tidak mengenal takut, tidak serik dan tidak gentar menyuarakan wawasannya untuk Universiti Teknologi MARA (UiTM) menjadikan orang Melayu menghargai, berhasrat, bersedia dan berupaya menguasai bahasa Inggeris.

Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah bertitah, beberapa langkah dibuat Pro Canselor UiTM itu turut menyebabkan orang Melayu tidak membantah bahasa Inggeris diajar kepada pelajar Melayu, asalkan kaedah pengajarannya betul lagi berkesan.

Titah baginda, ia termasuk kaedah pengajaran yang dapat memberikan nilai tambah dan membantu penguasaan ilmu.

Namun titah baginda, orang Melayu bimbang dan membantah akan kaedah pengajaran yang dilaksanakan tanpa perancangan dan persiapan yang rapi, hingga mengakibatkan anak Melayu berakhir dengan nilai bersih negatif dan menghadapi nasib yang dikejar tidak dapat, yang dikendong keciciran.

"Dalam melaksanakan sesuatu program, perlu adanya pelan komunikasi yang efektif, bersifat terang lagi bersuluh, mencerahkan kepada kumpulan sasar dan masyarakat umum mengenai wawasan, matlamat, faedah, kaedah dan keperluan sesuatu program, untuk mengelak berlakunya sebarang polemik atau diputar untuk permainan dan sensasi politik.

"Pada setiap masa, status Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan terus didaulatkan dan sama sekali tidak dikompromikan dalam majlis dan urusan rasmi di ITM dan UiTM," titah baginda semasa pelancaran buku: 'Arshad Ayub - Menanam Pokok Tempat Berteduh' di Dewan Tunku Canselor Universiti Malaya, pada Selasa.

'Arshad Ayub – Menanam Pokok Tempat Berteduh' terbitan Universiti Malaya, mengandungi kompilasi 13 esei, sumbangan 15 orang penulis, daripada kalangan lulusan ITM, serta kalangan mereka yang pernah berpeluang mengenali Arshad secara peribadi.Titah baginda, kompilasi esei yang terkandung dalam penerbitan itu merupakan satu jendela untuk masyarakat mengenali Arshad.

"Esei itu juga dapat memahami dan menghayati satu perjuangan, satu wawasan yang diterjemahkan kepada realiti melalui komitmen, dedikasi, kegigihan, keberanian dan pengorbanan seorang peneraju kejuruteraan sosial, seorang jurubina ilmu, seorang strategis dan seorang pemikir yang telah meletakkan batu asas yang kukuh ketika diberikan amanah membangunkan sebuah institusi pengajian tinggi, yang kini telah menghasilkan lebih 700,000 graduan," titah baginda.

Dalam pada itu titah baginda, komitmen bukan Melayu memenuhi tanggungjawab mengilmukan anak Melayu apabila diberikan amanah di sebuah institusi Melayu sehingga lahirnya kumpulan profesional dan menengah Melayu yang ramai membuktikan kerjasama antara kaum telah berjaya dijalinkan melalui program dan institusi pendidikan.

"Ia memberikan sinar harapan bahawa kerjasama antara kaum lebih mudah dipupuk, jika retorik politik yang berpaksikan kaum – berpaksikan agama dapat diminimumkan, dan politik yang mensensasikan kaum dan agama dapat dihentikan," titah baginda.

Walaupun memimpin sebuah institusi pengajian tinggi yang diwujudkan khusus untuk membangunkan modal insan Melayu, pada era kepimpinan beliau, baginda bertitah, majoriti pensyarah di ITM, terdiri daripada orang bukan Melayu kerana Arshad tidak memiliki sifat prejudis dan tidak juga berprasangka negatif terhadap orang bukan Melayu.

Titah baginda, Arshad juga berkeyakinan penuh bahawa dalam tugas penyampaian ilmu, kaum boleh mengatasi sempadan.

Arshad akan mencecah usia 92 tahun pada tahun ini.