Kerajaan telah melaksanakan projek Jalur Lebar Pinggir Bandar (SUBB) dan projek Jalur Lebar Luar Bandar (RBB) sebagai usaha menaik taraf perkhidmatan jalur lebar menumpukan kawasan di luar bandar.

Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia, Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata, terdapat beberapa pembinaan menara komunikasi serta aktiviti menaik taraf alat pemancar komunikasi yang sedang giat dilaksanakan di seluruh negara.

"Sehingga Jun 2020 sebanyak 2,360 menara komunikasi siap dibina dan 280 menara masih dalam peringkat pelaksanaan.

"Sebanyak 639,676 sambungan telah tersedia manakala sebanyak 34,781 sambungan masih dalam peringkat pelaksanaan yang dijangka siap secara berperingkat pada 2020," katanya ketika sesi soal jawab di Dewan Rakyat pada Isnin.

Ahli Parlimen Jerai, Sabri Azit bertanyakan berhubung langkah-langkah kerajaan bagi mengatasi masalah staus liputan internet di kawasan luar bandar.

Dalam pada itu, Zahidi turut memaklumkan, KKMM bersama SKMM juga sedang mengadakan sesi perancangan bersama pihak industri untuk mengenal pasti lokasi penduduk di kawasan pedalaman sebagai langkah untuk memantapkan penggunaan jalur lebar di kawasan itu.