KUALA LUMPUR:Kementerian Belia dan Sukan (KBS) melaksanakan inisiatif kerjasama rentas kementerian yang bertujuan membimbing dan memberi sokongan kepada golongan belia dalam aspek keusahawanan.

Ia menawarkan pelbagai manfaat kepada belia menerusi perancangan holistik bersama kementerian dan agensi berkaitan dan menjadi platform pelengkap kepada usaha membantu golongan belia berniaga.

Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican berkata, KBS adalah antara 14 kementerian terbabit yang melaksanakan program keusahawanan bagi memberi bimbingan dan sokongan strategik kepada belia dalam ekosistem ekonomi pasca COVID-19.

"Dalam usaha membantu melonjakkan ekonomi belia berniaga, pelbagai inisiatif diusahakan, antaranya Pakej Rangsangan Ekonomi Prihatin Rakyat (PRIHATIN), Pakej PRIHATIN PKS Tambahan, Pelan Jana Semula Ekonomi Negara (PENJANA) dan Pakej KITA Prihatin.

"Seramai 308,668 belia berniaga mendapat manfaat membabitkan peruntukan lebih RM1.1 bilion.

"Ini adalah inisiatif tambahan kepada pelbagai strategi dan langkah yang diterajui kementerian dan agensi kerajaan lain untuk membantu melonjakkan semula sektor perniagaan, termasuk dalam kalangan belia berniaga," katanya dalam satu kenyataan hari ini.

Pada Isnin, Ahli Parlimen Sungai Petani Datuk Johari Abdul membangkitkan isu tersebut dalam soalan tambahan pada sesi soal jawab di Dewan Rakyat, bertanya peranan KBS membantu golongan belia berniaga dan terjejas akibat COVID-19. 

Reezal menjelaskan, antara pihak yang terbabit dalam kolaborasi antara kementerian tersebut adalah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDAC), Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM), Kementerian Wilayah Persekutuan (KWP) dan Perbadanan Usahawan Nasional Berhad (PUNB).

"Kerjasama antara KBS dan MEDAC melahirkan Program Pencetus Usahawan iaitu program di bawah Kerjasama Strategik dilaksanakan dengan kerjasama Institut Keusahawanan Negara (INSKEN).

"Kira-kira 300 pegawai KBS akan menjalani latihan pembangunan keusahawanan di INSKEN bagi mengembangkan kapasiti dan kemampuan pegawai bagi membantu usahawan belia.

"Kerjasama KBS dengan KKMM pula menghasilkan program myGIG bertujuan menyokong pembabitan belia dalam ekonomi digital. Sehingga kini, hampir 2,000 belia mendapat manfaat melalui bantuan perkakasan, latihan serta kemahiran yang diperlukan," ujarnya.

Kata Reezal lagi, program Pembangunan Usahawan Anak Muda Kota bersama KWP menyediakan kiosk atau ruang niaga untuk 1,000 usahawan di sekitar Kuala Lumpur dan Putrajaya.

"Hampir 80 peratus daripada permohonan diterima adalah daripada golongan belia. Program ini masih dalam fasa akhir bagi pemilihan usahawan.

"Selain itu, program KBS bersama PUNB bakal menjadi landasan membantu golongan belia berniaga, sekali gus meningkatkan potensi diri serta mengoptimumkan perkembangan ekonomi.

"Kerjasama dijalankan dengan Akademi Pembangunan Belia Malaysia Batu Gajah bagi program Business Consultation dapat memberi fokus terhadap bimbingan usahawan belia mengembangkan perniagaan," jelasnya.

Tambahnya, program keusahawanan dipelopori KBS tetap diteruskan termasuk kursus teknikal belia tani dan inisiatif TVETPRENEUR di Institusi Latihan Kemahiran Belia dan Sukan (ILKBS).

Selain itu, terdapat juga inisiatif Bisnes Orang Muda yang membabitkan program pembangunan kapasiti merangkumi kursus pendek dikendalikan pakar industri dan setakat ini menarik minat lebih 1,443 belia.