KUALA LUMPUR: PADA 2005, 75% sisa pepejal dikumpulkan sementara bakinya dibuang oleh pihak lain, termasuk melalui pembuangan sampah secara haram. Hampir 95% sampah yang terkumpul kemudian dibawa ke sekitar 120 kemudahan pelupusan sisa pepejal di seluruh Semenanjung.

Menurut Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, sekitar RM430 juta (US $104 juta) telah dibelanjakan untuk menutup hanya 17 dari 165 tempat pembuangan sampah yang ada, dan mempromosikan pembuangan sisa pepejal ke tempat pembuangan sampah.

Sampah perbandaran yang dihasilkan setiap hari telah meningkat dua kali ganda – dari 19,000 tan sehari pada 2005 kepada 38,142 tan sampah sehari pada 2018, menurut Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam (SWCorp). Ini bermakna penjanaan sisa pepejal per kapita sekitar 0.8kg seorang sehari pada 2005 berbanding purata 1.17kg seorang sehari pada 2018.

Pada masa ini, tapak pembuangan dan pelupusan sampah merupakan pilihan utama pengurusan sisa pepejal untuk Malaysia, kerana infrastruktur sampah tidak dibangunkan dengan baik. Pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab untuk pengurusan sisa pepejal mengalihkan pengumpulan dan pelupusan sisa pepejal kepada syarikat swasta.

Namun, kebergantungan pada tapak pembuangan sampah merupakan kaedah kurang mampan kerana tanah lebih diperlukan untuk tujuan lain kerana pembangunan ekonomi yang pesat dalam dua dekad terakhir ini dan tapak pembuangan serta pelupusan sisa pepejal adalah satu sumber pencemaran di mana sisa buangan biodegradasi dan bukan biodegradasi mengeluarkan gas beracun seperti metana ke udara dalam proses penguraian yang memakan masa bertahun-tahun – dari 100 hingga 500 tahun.

Satu lagi unsur pengurusan sisa pepejal yang mampan ialah melalui pelaksanaan konsep ekonomi pekeliling (circular economy) – diguna pakai China sebagai dasar nasional dalam rancangan lima tahun ke-11 bermula pada 2006.

Intipati konsep ekonomi pekeliling didasarkan pada prinsip merancang penghapusan sisa dan pencemaran, memastikan produk dan bahan digunakan seberapa lama mungkin, dan menjana semula sistem semula jadi.

Usaha Singapura menerapkan ekonomi pekeliling berdasarkan strategi serampang tiga mata boleh dicontohi banyak negara – pengurangan sisa; mengitar semula apa yang tidak dapat dikurangkan; dan menjana tenaga melalui pelupusan sisa pepejal dengan menggunakan insinerator untuk mengurangkan jumlah sampah.

Ia disebut penjanaan tenaga dari sisa pepejal (waste-to-energy) kerana haba akibat pembakaran sisa dapat dimanfaatkan untuk menjana tenaga elektrik untuk kegunaan domestik. Singapura membakar lebih dari 2.8 juta tan sampah setahun, meningkat daripada 2.4 juta tan pada tahun 2000.

Perkara berikutnya yang difokuskan oleh Republik itu adalah bagaimana menggunakan kembali abu pembakaran, dan mengubahnya menjadi pasir – yang diungkapkan dengan nama NEWSand – untuk tujuan pembinaan, sehingga menutup gelung sampah yang dianjurkan oleh ekonomi pekeliling.

Sisa abu di bahagian bawah insinerator setelah sisa pepejal dibakar sememangnya toksik tetapi ia berpotensi digunakan setelah dirawat untuk memastikannya sesuai untuk tujuan pembinaan.

Ini dilakukan dengan mengeluarkan lebih 200 tan logam sehari dari abu bawah insinerator. Singapura kini sedang melakukan proses rawatan untuk menjadikan abu itu sesuai dengan piawaian persekitaran untuk aplikasi pembinaan.

Dengan menggunakan kembali abu dasar insinerator itu, permintaan untuk ruang pembuangan sampah dapat dikurangkan dan jangka hayat tapak pembuangan diperpanjang.

Di Malaysia, naratif penggunaan insinerator masih berkisar pada gas toksik yang dikeluarkan ke udara melalui cerobong asap, dan membina insinerator melibatkan pengeluaran modal yang besar. Ini adalah hujah yang ketinggalan zaman.

Terdapat langkah-langkah pengawalan pencemaran yang sangat ketat di loji penjanaan tenaga dari sisa pepejal (WTE) – sepertiga proses pembakaran ditujukan untuk sistem rawatan gas serombong untuk kawalan pencemaran.

Gas serombong itu melalui pemendap elektrostatik untuk menghilangkan 99.7% habuk. Ia kemudian melalui penapis beg katalitik di mana dioksin – bahan pencemar yang sangat toksik yang merupakan karsinogen kuat hasil dari pembakaran bahan plastik – diubah menjadi karbon dioksida dan air.

Oleh itu, pelepasan akhir dari cerobong asap insinerator bersih dan ini adalah piawaian yang digunakan oleh insinerator di Singapura dan negara maju seperti Switzerland dan Jerman.

Singapura juga akan melancarkan loji sisa-ke-tenaga bersepadu yang kelima, yang akan menyepadukan pengurusan air dengan sisa ke tenaga. Membina loji baru ini akan membolehkan loji yang lebih usang dan kurang cekap diganti, lantas mengurangkan jejak karbon yang bermakna jumlah sisa yang sama dapat menghasilkan dua kali ganda jumlah tenaga.

Sisa makanan yang dikumpulkan juga dapat dicerna bersama lumpur air bekas dari air buangan yang dapat membantu meningkatkan jumlah biogas yang dihasilkan, dan seterusnya jumlah penjanaan tenaga elektrik.

Dengan semua kelebihan ini dalam bentuk penjanaan tenaga, menggunakan semula abu insinerator untuk membuat bahan binaan, dan menyepadukan pengurusan air dengan sisa ke tenaga, faktor kos menjadi kurang ketara.

Lebih-lebih lagi, insinerator berfungsi 24 jam sehari, tujuh hari seminggu dan 365 hari setahun tanpa mengira cuaca – panas, hujan, kilat, ribut petir atau banjir – yang bermakna setiap hari banyak sisa sampah dikurangkan secara drastik – 90% dengan 10% baki abu.

Malah, seorang pencipta Malaysia dilaporkan telah mereka cipta insinerator lebih kecil untuk pengurusan sampah perbandaran yang menggunakan tenaga solar serta dapat merawat gas serombong dan pada masa sama, dapat mengubah abu menjadi baja organik dengan hanya menambahkan habuk papan. Baja ini sangat berguna bagi mereka yang terlibat dalam pertanian bandar.

Insinerator yang dikenali dengan nama "The Asher" sedang dieksport ke negara-negara seperti China, Indonesia, Filipina, Dubai dan Singapura.

Mungkin apa yang diperlukan adalah untuk perkongsian swasta-awam membina satu insinerator di setiap negeri di Malaysia yang sebenarnya sedang dalam perancangan tetapi ditentang oleh pencinta alam semata-mata untuk menentang.

Jika harganya sangat besar sehingga kita tidak dapat membina insinerator besar untuk mendapatkan skala ekonomi seperti yang dilakukan Singapura, maka Malaysia dapat mengikuti model Jepun dalam penggunaan sampah menjadi tenaga dengan membina ratusan insinerator yang lebih kecil, di mana setiap wilayah dan perbandaran mempunyai tanggungjawab untuk melupuskan pembazirannya sendiri.

Tetapi sebelum kita mengikuti mana-mana negara, kita harus menilai senario unik kita sendiri dengan melihat landskap sampah kita dan menyesuaikan model yang kita pinjam dengan keadaan khusus di Malaysia.* Jamari Mohtar adalah Pengarah, Media & Komunikasi di EMIR Research, sebuah organisasi pemikir bebas yang berfokuskan kepada pencernaan saranan-saranan dasar strategik berteraskan penyelidikan yang terperinci, konsisten dan menyeluruh.

** Kenyataan di dalam artikel ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan sidang pengarang Astro AWANI