TANGGAL 31 Ogos 2020 yang baru sahaja berlalu merupakan bukti kegemilangan Malaysia yang telah memasuki 63 tahun usianya dengan menggunakan acuannya yang tersendiri.

Tambahan pula, kita bakal menempuh suatu peristiwa bersejarah buat negara dengan meraikan ulang tahun ke-57 penubuhan Malaysia.

Usia sedemikian menuntut rakyat Malaysia terutamanya golongan belia untuk mendukung janji diri untuk menjadi lebih matang dan beridentitikan Malaysia.

Janji diri golongan belia yang dimaksudkan adalah belia yang memiliki pemahaman yang jelas tentang jati diri terhadap kesedaran budaya, agama dan sahsiah kenegaraan.

Kepelbagaian etnik, budaya dan agama memperlihatkan keunikan Malaysia sebagai sebuah negara berbilang bangsa yang menuntut penghayatan generasi muda agar mereka menyanjung tinggi identiti mereka sebagai rakyat Malaysia.

Jika dilihat daripada komposisi belia di Malaysia, merujuk statistik Jabatan Perangkaan Malaysia pada suku pertama 2020, jumlah penduduk yang berumur antara 15 hingga 30 tahun adalah dianggarkan seramai 9.2 juta yang mewakili 27.8 peratus daripada keseluruhan 32.7 juta penduduk Malaysia.

Walaubagaimanapun, merujuk kepada kajian Indeks Belia Malaysia (IBM) dari tahun 2015 hingga 2019 mendapati tahap patriotisme dalam kalangan belia masih berada di tahap yang sederhana.

Walaupun di tahap sederhana, bacaan indeks berkenaan adalah rendah dan hampir memasuki indikator kepada kurang memuaskan.

Berdasarkan tinjauan melalui bahan audiovisual yang diperolehi dari media sosial sejak awal tahun 2020 ketika bermulanya krisis politik dan peralihan kerajaan, mendapati terdapat unsur-unsur memperlekehkan peranan institusi beraja untuk memulihkan ketegangan politik baik di peringkat persekutuan dan negeri dalam kalangan pengguna media sosial.

Mengenang 50 tahun pembentukan Rukun Negara yang selama ini menjadi citra perpaduan dan payung kepada nilai patriotisme, persoalannya bagaimana golongan belia perlu mengubah persepsi yang menjadi kebiasaan dengan menganggap kita telah memiliki rasa sayang kepada negara kepada mendukung janji diri dengan kesetiaan untuk mencintai negara yang perlu dibiasakan?

Antara komponen penting yang menceritakan perihal sejarah dan citra masa depan negara bemula daripada lima prinsip Rukun Negara.

Semestinya hal sedemikian menjadi cabaran buat ibu bapa, pendidik dan golongan dewasa untuk membimbing generasi muda dengan pengukuhan jati diri terhadap kesedaran berbangsa sebagai simbol patriotisme, nilai kesetiaan dan rasa cinta akan negara.

Kini adalah masa yang sesuai untuk kesemua pemegang taruh yang berkaitan belia termasuk penggerak kerja belia untuk bergandingan bagi membina satu kefahaman yang meluas untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat serta identiti belia menerusi penghayatan terhadap Rukun Negara.

Kajian yang dilakukan penulis dan pasukan penyelidik UPM mendapati golongan belia awal yang berumur antara 15 hingga 18 tahun adalah fasa dalam mencari identiti.

Penekanan kepada penghayatan Rukun Negara diperingkat awal ini penting sebagai usaha pengukuhan janji diri golongan belia yang beridentiti untuk memupuk nilai saling memahami antara satu sama lain dalam usaha memperkasa semangat bernegara.

Dalam menempuh fasa pasca pandemik COVID-19, golongan belia perlu mempersiapkan diri dalam menempuh cabaran utama yang merangkumi cabaran dari sudut ekonomi, sosial, teknologi, pendidikan, kesihatan dan politik.

Berhadapan dengan keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu serta limitasi untuk mendapatkan akses makumat kepada belia yang tinggal di pedalaman, semestinya golongan belia menghadapi cabaran untuk memperhebat penguasaan teknologi dalam mencipta peluang pekerjaan dan pendapatan selain daripada pembangunan profesionalisme dalam bidang pengetahuan dan kerjaya yang diceburi.

Cabaran yang dihadapi golongan belia dalam menunaikan janji diri memerlukan usaha untuk peningkatan kemahiran, memperkasa semula kemahiran dan menyilangkan kemahiran supaya golongan belia lebih versatil dan mampu untuk berdaya saing dalam situasi yang mencabar pada hari ini dengan dokongan pelbagai insentif berterusan kerajaan dan peranan yang dimainkan oleh gologan dewasa selain dibimbing oleh tekno-usahawan melalui hub keusahawanan belia.

Pada masa yang sama, corak pendidikan pada hari ini perlu lebih terbuka dengan membawa realiti sebenar ke dalam pengajaran dan pembelajaran misalnya melalui perbincangan kajian kes, pembelajaran berasaskan masalah atau berorentasikan projek sebagai pendedahan kepada generasi muda.

Pendekatan ini perlu diperluaskan bagi menyemarakkan semangat juang dan daya saing yang sihat terutamanya kepada golongan belia awal dan belia pertengahan yang berusia antara 18 hingga 24 tahun yang kebanyakannya berada di alam persekolahan dan pendidikan tinggi.

Selain itu, pendedahan golongan belia kepada kerja sukarela dapat membentuk nilai keprihatinan dan jati diri selain mengasah kemahiran insaniah mereka terutamanya kemahiran komunikasi dan keyakinan diri agar golongan belia mampu untuk berdikari dengan mengekalkan identiti belia positif dalam mengharungi cabaran.

Seterusnya adalah kepentingan kepada pengukuhan institusi keagamaan, kesetiaan golongan belia kepada institusi beraja, pengukuhan institusi kekeluargaan dan kesopanan hidup bermasyarakat sebagai asas peradaban dalam kehidupan seharian.

Sudah sampai masanya golongan belia tidak tenggelam dalam suasana, sebaliknya golongan belia yang mengawal suasana dengan mendokong janji diri sebagai belia yang memiliki identiti dan hala tuju.

Kesimpulannya, sekiranya kelima-lima elemen dalam Rukun Negara dihayati oleh golongan belia, semestinya ia akan menentukan kejayaan Malaysia yang lebih cemerlang, negara yang memiliki identiti dan semangat toleransi yang tinggi yang merupakan asas kepada kesejahteraan negara.


* Penulis adalah Pensyarah Kanan (Pembangunan Belia), Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Putra Malaysia

** Kenyataan dalam artikel ini adalah pandangan peribadi penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan sidang pengarang Astro AWANI.