KUALA LUMPUR: Pertimbangan mendalam perlu diambil dalam usaha merealisasikan penubuhan Majlis Media Malaysia, kata Tan Sri Annuar Musa.

Menteri Komunikasi dan Multimedia itu berkata, pertimbangan itu merangkumi mengenal pasti impak pelaksanaannya kepada keselamatan, keharmonian dan kedaulatan negara.

"Walaupun Artikel 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia memberikan hak setiap warganegara untuk memiliki kebebasan bersuara, berkumpul dan berpersatuan, hak tersebut bukanlah mutlak dan masih tertakluk kepada undang-undang negara yang berkuat kuasa di Malaysia.

"Ini adalah bagi memastikan agar kerajaan dapat terus memelihara kedaulatan, keamanan, kestabilan dan keharmonian di negara ini," memetik jawapan bertulis di Dewan Rakyat bertarikh 29 September 2021.

Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan Maria Chin Abdullah (PH-Petaling Jaya) yang ingin tahu sama ada Rancangan Malaysia Kedua Belas (RMK-12) menyatakan sokongan kepada Majlis Media, yang dijanji ditubuhkan supaya mempertahankan Perlembagaan Persekutuan Artikel 10 tentang kebebasan bersuara, berkumpul dan berpersatuan.

Mengulas lanjut, beliau berkata cadangan penubuhan Majlis Media Malaysia dilihat bersesuaian dengan objektif RMK-12 iaitu untuk mencapai “Malaysia Makmur, Inklusif, Mampan” menerusi Tema Pemangkin Dasar yang ke-2 iaitu memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan inklusiviti.

Katanya, berdasarkan perancangan di dalam RMK-12 tersebut, keselamatan dan kesejahteraan negara terus menjadi keutamaan dalam mengekalkan sebuah negara yang teguh dan berdaya tahan.