WALAU hanya bermula pada Januari lalu, #RasuahBusters kini menjadi gelombang gerakan moral yang didukung jutaan anggota dari lebih 200 organisasi di seluruh pelosok negara.

‘Coalition of the Willing’ telah  mengadakan pertemuan secara berkala untuk membincang dan merumuskan  pelbagai  strategi  dalam  memperkemaskan  usaha pembanterasan rasuah,  disamping  menjalankan   usaha  meningkatkan  kesedaran tentang  struktur  pemerintahan  melalui  tadbir  urus (good  governance)  dan nilai integriti rakyat Malaysia.

Gabungan ini bersatu di bawah kesepakatan membawa  panji-panji Malaysia Tanpa Rasuah demi  menyelamatkan Negara dari pandemik moral  dan keruntuhan akhlak akibat budaya rasuah yang berupaya melumpuhkan negara dan perlu ditangani dengan segera.

Ketua Pasukan Teras  #RasuahBusters,  Datuk Hussamuddin Yaacub  berkata, pemulihan gejala rasuah  perlu dijalankan secara holistik dengan mengambil  kira pandangan setiap rakan gabungan yang cukup berkepakaran dalam segmen kumpulan sasar masing-masing.

“Saya berasa bersemangat dan begitu terdorong dengan sokongan besar-besaran daripada setiap  spektrum  masyarakat,  termasuk  kalangan anak  muda yang  begitu komited  untuk  menerapkan integriti  ke  dalam sistem kepercayaan  mereka.  Walaupun perjalanan #RasuahBusters baharu saja bermula, saya berdoa agar sebarang perilaku rasuah tidak boleh lagi disembunyikan oleh sesiapa pun.

"Bertindak sebagai serampang dua mata, Datuk Hussamuddin turut menjelaskan,selain rakan gabungan meneruskan misi masing-masing, Malaysia Tanpa Rasuah akan menjadi  laungan  bersama  dalam  mencetuskan  transformasi  moral  dan nilai untuk menjadikan rasuah sebagai musuh bersama untuk diperangi.

#RasuahBusters, bersama  dengan rakan  kongsi, mengambil  langkah  proaktif untuk berjaya dalam strategi terasnya dengan mengaktifkan kempen-kempen berikut:

1. #RakyatBenciRasuah

2. #BeliaBenciRasuah

3. #PendakwahBenciRasuah

4. #KerajaanTanpaRasuah

5. #BisnesTanpaRasuah

6. #PilihanrayaTanpaRasuah

#RasuahBusters dan gabungannya menganjurkan pelbagai program demi mencapai  objektifnya  dan mengajak  pihak-pihak yang berminat  untuk  tampil  dan bekerjasama menjadikan ini sebagai sebuah pencapaian oleh rakyat demi rakyat.