KUALA LUMPUR: Kerajaan akan melipatgandakan usaha dalam membangunkan kawasan luar bandar khususnya di Sabah dan Sarawak bagi merapatkan jurang pembangunan dalam tempoh lima tahun akan datang agar jurang pembangunan dengan Semenanjung dapat dikurangkan.

Menurut dokumen Rancangan Malaysia Ke-12 (RMK-12) yang diterbitkan Unit Perancangan Ekonomi (EPU) pada Isnin, keutamaan akan diberikan kepada bidang tumpuan yang tersenarai.

Ia termasuk mempercepatkan penyediaan infrastruktur dan perkhidmatan, mempelbagaikan dan merancakkan aktiviti ekonomi dan menambah baik tadbir urus.

“Pelaksanaan transformasi ini dijangka dapat mengurangkan jurang pembangunan sosioekonomi antara Sabah, Sarawak, dan Semenanjung bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata dokumen itu.

Meningkatkan penyediaan infrastruktur luar bandar

Melalui RMK-12, kerajaan akan memantapkan penyediaan infrastruktur bagi mengukuhkan integrasi ekonomi di kawasan luar bandar.

Kerajaan akan terus memberi penekanan terhadap pembinaan dan menaik taraf jalan, jambatan dan infrastruktur digital.

“Ini termasuk membina dan menaik taraf 2,800 kilometer jalan berturap, 100 jambatan serta memasang lampu jalan kampung untuk memastikan keselamatan pengguna jalan raya.
 
"Di samping itu, infrastruktur digital turut akan dipergiatkan bagi liputan jalur lebar talian tetap di kawasan luar bandar dengan menyasarkan sekurang-kurangnya 20 peratus premis dilengkapi jalur lebar berkelajuan sehingga 500Mbps," menurut dokumen itu lagi.

Manakala, liputan bekalan air turut akan diperluaskan  untuk mencapai 98 peratus daripada isi rumah bandar termasuk penyediaan bekalan air alternatif dan sistem retikulasi.

Tidak hanya itu, bekalan elektrik pula akan akan diperluaskan bagi menambah baik kualiti hidup penduduk luar bandar.

"Akan diperluaskan untuk mencapai 99 peratus melalui talian grid dan sistem alternatif seperti hidro berskala kecil, solar hibrid dan solar fotovoltan" menurut dokumen itu lagi.     

Memanfaatkan sepenuhnya guna tanah untuk ekonomi luar bandar

Bagi menangani isu kemiskinan dan memperkukuhkan inklusiviti , kerajaan menawarkan untuk  mempelbagaikan dan merancakkan aktiviti ekonomi luar bandar bagi membantu menjana pendapatan penduduk luar bandar.

Selain itu, pertanian pintar dan berkelompok akan dilaksanakan dengan memanfaatkan sepenuhnya tanah terbiar bagi meningkatkan sektor  ekonomi dengan menggunakan teknologi terkini untuk meningkatkan kuantiti dan kualiti hasil ladang.

Pelaksanaan Program Pembangunan Peneroka di tanah rancangan FELDA antara yang akan terus dipergiatkan bagi membantu meningkatkan pendapatan peneroka.

Bagi memenuhi permintaan tersebut, peneroka akan didedahkan dengan program latihan, peningkatan kemahiran dan pembiayaan serta penggunaan teknologi moden bagi menceburi bidang pertanian seperti tanaman kontan dan herba, penanaman secara fertigasi, hortikultur, ternakan dan akuakultur.

Manakala, Projek Rintis di FELDA Bukit Rokan, Negeri Sembilan akan diperluaskan ke tanah rancangan FELDA yang lain.

Selain itu, kerajaan turut akan menyokong usaha transformasi bagi mencapai kemampanan operasi dan kewangan.