"ETIKA Teras Kewartawanan Mapan" yang menjadi tema Hari Wartawan Nasional (HAWANA) 2024 sangat bertepatan dengan kedudukan dunia kewartawanan yang kini berada di persimpangan dek ledakan dalam teknologi terkini, seperti kecerdasan buatan (AI).

Menerusi teknologi Generatif AI, kami menggariskan beberapa cabaran yang dihadapi dunia kewartawanan antaranya akibat risiko salah guna teknologi, selain usaha yang dilaksanakan bagi memastikan bidang ini terus mapan dan relevan.

Apa Kata AI?

Wujud beberapa kebimbangan akibat salah guna teknologi AI dalam dunia kewartawanan dan media.

Antaranya bias, di mana algoritma AI boleh mewarisi bias daripada data yang dilatih, menyebabkan risiko laporan yang berat sebelah.

Kedua, isu maklumat tidak tepat dan salah: Kandungan yang dihasilkan oleh AI mungkin sukar dibezakan daripada kandungan yang ditulis oleh manusia, memudahkan penyebaran maklumat palsu.

Ketiga, kekurangan ketelusan: Sukar untuk memahami bagaimana sistem AI mencapai kesimpulannya, menjadikannya sukar untuk mengesahkan ketepatan laporan yang dihasilkan oleh AI.

Oleh itu Astro AWANI memperkenalkan garis panduan penggunaan AI dalam bilik berita, yang dinamakan sebagai JIWA, di mana garis panduan ini bertujuan untuk mengatasi beberapa risiko penggunaan AI dalam dunia kewartawanan dan media.

Antara perkara yang disentuh dalam garis panduan ini ialah;

Isu ketelusan dan akauntabiliti, di mana kandungan yang dihasilkan oleh AI memerlukan pelabelan yang jelas, sementara proses editorial untuk pelaporan yang dibantu oleh AI juga perlu digariskan dengan jelas.

Garis panduan ini juga menitikberatkan keperluan pengawasan manusia. Ia menekankan kepentingan wartawan dalam menyemak fakta, menyediakan konteks dan membuat keputusan editorial.

Hal ini penting untuk memastikan, ketepatan dan kebolehpercayaan kandungan berita dalam era AI serta kepercayaan awam terhadap kewartawanan kekal kukuh.

Ia juga penting untuk demokrasi yang sihat dan pematuhan terhadap etika kewartawanan tatkala dunia masih samar dengan teknologi AI.