Sumbangan terhadap usaha membanteras denggi sering diletakkan di bahu kerajaan, sedangkan masalah kebersihan persekitaran yang sering berlaku berpunca daripada sikap masyarakat sendiri.

Tumpuan #Awami745 malam ini memfokuskan kepada kaedah menghapuskan denggi secara kombi.

COMBI ialah inisiatif World Health Organisation yang bermakna Communition for Behavioural Impact - Komunikasi Untuk Perubahan Tingkah Laku, senjata paling utama untuk mebanteras penyebaran wabak penyakit.