KUALA LUMPUR: Dalam dunia yang penuh mencabar, apatah lagi dengan keadaan semasa yang menyaksikan pergelutan memerangi COVID-19, bagaimana anda merancang masa depan terutamanya dari aspek penjagaan ibu bapa sekiranya sesuatu berlaku kepada diri anda?

Menyedari hakikat itu, Penolong Pengurus Besar, Unit Perniagaan Rockwills Corporation Sdn Bhd, Sam Chan berkata Amanah merupakan antara langkah yang boleh dipertimbang sebagai usaha menjaga kebajikan ibu bapa kita untuk masa depan.

“Ia (Amanah) boleh menjadi pengganti yang berkesan sekurang-kurangnya untuk keperluan kewangan dan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Ini apa yang anda perlu tahu mengenai Amanah.

Amanah ialah skim pelaburan terkumpul yang mempunyai matlamat pelaburan ke dalam sebuah tabung amanah yang khusus.

Amanah biasanya dipromosikan sebagai instrumen pelaburan jangka panjang. Ia juga dianggap sebagai satu mekanisma tidak langsung yang membolehkan pelabur melabur dalam instrumen pasaran modal.

Pemberi kuasa adalah pemegang unit berdaftar kepada tabung amanah yang dinamakan di dalam Pengisytiharan Amanah dan Surat Ikatan Amanah tersebut.

“Amanah berkuat kuasa setelah ditubuhkan dan faedahnya dapat dibahagikan dengan segera mengikut arahan seperti yang dinyatakan dalam Surat Ikatan Amanah apabila penerimanya tidak mampu atau meninggal dunia.

"Pembentukan amanah membolehkan pengagihan dana yang lebih cepat memastikan penyediaan berterusan,” ujarnya.

Arahan dalam Amanah boleh merangkumi:

• Peruntukan dana untuk penjagaan rumah dan penjagaan sekiranya ibu bapa kita memerlukan pembantu rumah / jururawat swasta untuk menguruskan makanan tambahan dan peralatan perubatan bila diperlukan.

• Elaun berkala kepada pengasuh / penjaga yang menjaga ibu bapa kita sebagai tanda penghargaan.
Pembiayaan untuk Amanah.

• Aset cair seperti polisi insurans hayat, wang dalam akaun bank dan pelaburan amanah merupakan pembiayaan yang sesuai untuk Amanah kerana sifat semulajadinya.

• Dana memastikan kelangsungan peruntukan untuk ibu bapa

• Perancang harta tanah seperti Rockwills dapat memberi bimbingan dalam penyediaan jumlah yang diperlukan dan aset yang sesuai untuk Amanah.


Bagaimana Amanah berfungsi?

• Aset seperti polisi insurans, wang dalam akaun bank dan pelaburan amanah untuk membiayai Amanah diamanahkan kepada Pemegang Amanah.

• Pemegang amanah akan menguruskan Kumpulan Wang Amanah dan mengagihkan dana secara berkala, perbelanjaan sara hidup bulanan kepada ibu bapa tua atau pengasuh (jika ibu bapa tua tidak dapat menguruskannya kerana tidak mampu).

• Amanah akan diatur oleh peraturan yang anda tetapkan dalam Surat Ikatan Amanah. Ini akan merangkumi perkara-perkara penting seperti tujuan Amanah, tanggungjawab Pemegang Amanah, bagaimana dana tersebut diuruskan dan syarat-syarat yang berkaitan dengan penggunaan dana tersebut.

• Bergantung pada keperluan ibu bapa yang sudah tua, anda juga dapat membuat pelbagai peruntukan untuk tujuan yang berbeza.

• Dana amanah boleh dibatasi untuk kelas pelaburan tertentu untuk mengekalkan modal dengan membatasi risiko pelaburan.

• Pemegang Amanah dapat meminta bukti pembayaran / invois untuk memastikan bahawa jumlah yang diminta digunakan dengan baik untuk mengurus biaya perubatan dan perawatan orang tua yang sudah tua.

• Pemegang Amanah sebagai fidusiari juga dapat meminimumkan risiko penyalahgunaan / penipuan tuntutan dana amanah oleh orang yang tidak bertanggungjawab.

• Amanah ini mengurus perbelanjaan ibu bapa tua sehingga mereka berlepas.

• Anda juga boleh merancang bagaimana menguruskan baki dana amanah iaitu membuat sumbangan kepada organisasi amal / bantuan kemanusiaan / bantuan makanan yang mereka inginkan untuk membantu orang lain yang memerlukan.