Sophic Automation tekad tembusi pasaran luar sejajar industri 4.0

Sebagai persiapan menghadapi Revolusi Industri 4.0, Sophic Automation Sdn Bhd menawarkan perkhidmatan sistem perisian bagi memudahkan syarikat meneliti dan memahami kilang pembuatan mereka dengan lebih efisyen.

Sophic Automation tekad tembusi pasaran luar sejajar industri 4.0 | Astro Awani
Sebagai persiapan menghadapi Revolusi Industri 4.0, Sophic Automation Sdn Bhd menawarkan perkhidmatan sistem perisian bagi memudahkan syarikat meneliti dan memahami kilang pembuatan mereka dengan lebih efisyen.