KUALA LUMPUR: Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) merancang untuk memperkenalkan mekanisme pindahan diperkemas yang akan membolehkan syarikat pasaran ACE berkelayakan berpindah ke Pasaran Utama mulai 2024, kata Pengerusinya, Datuk Seri Awang Adek Hussin.

Beliau berkata, SC bersama-sama Bursa Malaysia sedang berusaha untuk meningkatkan kecekapan di pasaran awam bagi memudahkan tawaran awam permulaan (IPO) kepada syarikat pemula niaga menerusi pendekatan seperti mengurangkan masa ke pasaran bagi syarikat yang bercadang disenaraikan di bursa saham.

"Perincian kerangka pindahan automatik yang dicadangkan ini akan diumumkan akhir bulan ini. Pengenalan proses pindahan baharu yang diperkemas dan dipercepat akan melicinkan pindahan untuk penyenaraian bagi menggalakkan syarikat Pasaran ACE yang besar dan berkualiti ke Pasaran Utama.

"Apabila berada di Pasaran Utama, ini akan membuka peluang kepada pelabur asing yang ingin turut serta. Ini sewajarnya akan menggalakkan penyertaan asing yang lebih baik di pasaran utama kita," kata Awang Adek dalam ucapannya pada Forum Usaha Niaga Malaysia 2023, di sini, pada Rabu.

Beliau berkata, pasaran utama memainkan peranan penting untuk membolehkan akses yang lebih baik bagi membiayai syarikat pemula niaga dan perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS).

Sehubungan itu, SC telah melaksanakan pendekatan proaktif untuk memudahkan penjanaan dana kepada perniagaan, terutamanya pada peringkat awal pembiayaan.

"Usaha kami termasuk menerima instrumen kewangan fleksibel, memudahkan pilihan keluar yang lebih efisien, menggalakkan lebih banyak pelaburan ke pasaran swasta dan mewujudkan perkongsian dan kerjasama, sebagai aspek penting untuk memupuk ekosistem modal teroka dan ekuiti swasta yang aktif," katanya.

Awang Adek berkata, SC dan Bursa Malaysia akan terus memudahkan laluan kepada syarikat yang berpotensi baik dan inisiatif pasaran modal baru-baru ini yang menyasarkan untuk menyokong syarikat yang bersedia dengan IPO, dijangka memberikan impak positif.

"Ini termasuk potongan cukai kepada syarikat berasaskan teknologi berkelayakan di Pasaran Utama dan ACE. Konsesi kepada cukai keuntungan modal yang akan dilaksanakan kelak akan disediakan untuk IPO di Bursa Malaysia.

"Langkah ini dihasilkan untuk meningkatkan usaha penjanaan dana, menyokong pasaran IPO yang aktif dan menambah baik mudah tunai dagangan," katanya.

Beliau berkata, pada tahun ini SC menyaksikan perancangan yang baik bagi IPO, dengan 32 syarikat diluluskan untuk penyenaraian di Bursa Malaysia setakat ini, kebanyakannya berkaitan teknologi.

Malaysia telah melaksanakan dasar bersasar untuk menggalakkan ekosistem syarikat pemula niaga yang lebih dinamik, yang turut merangkumi RM90 bilion yang akan dilaburkan dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu (NIMP) 2030.

Syarikat pemula niaga dan perusahaan kecil dan sederhana (PKS) dijangka berperanan penting untuk menyumbang kepada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) sebanyak RM30.8 bilion menjelang 2030.

SC juga bercadang untuk memperkenalkan pengecualian tawaran kecil dalam Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan (CMSA) tahun depan, untuk menyediakan safe harbour bagi tawaran saiz tertentu kepada pelabur sofistikated.

Safe harbour merujuk kepada peruntukan undang-undang bagi mengenepikan atau menghapuskan liabiliti undang-undang atau peraturan dalam situasi tertentu dengan syarat-syarat tertentu dipenuhi.

"Langkah ini bertujuan mengurangkan beban peraturan dalam proses penjanaan dana untuk syarikat pemula niaga dan PMKS, serta menyediakan kejelasan untuk instrumen seperti perjanjian mudah untuk masa depan ekuiti (SAFE) dan nota boleh tukar, yang semakin menjadi kebiasaan bagi pendanaan syarikat pemula niaga," katanya. - BERNAMA