KUALA LUMPUR: Banci Ekonomi 2023 bukan sahaja penting untuk kerajaan membuat dasar yang berkesan untuk kesejahteraan negara, tetapi juga boleh dimanfaatkan oleh setiap lapisan masyarakat.

Kata Ketua Perangkawan, Datuk Seri Mohd Uzir Mahidin, data yang terkumpul daripada banci tersebut membolehkan syarikat serta orang ramai merangka perancangan dan membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan mereka.

Dengan data yang menyeluruh dalam segenap aspek daripada semua sektor ekonomi di negara ini termasuk pembuatan, pembinaan, perlombongan, pengkuarian serta perkhidmatan, senario semasa yang jelas dan tepat dapat dirujuk.

“Misalnya seseorang itu mengusahakan syarikat pakaian, dia boleh tengok dalam industri pakaian itu berapa kadar jualannya, berapa purata gaji, apa teknologi yang digunakan, jadi ia boleh menjadi penanda aras kepada syarikatnya.

“Daripada data-data tersebut juga, orang ramai boleh melihat corak gaji dan upah mengikut sektor di negara ini, bidang mana yang menawarkan pekerjaan yang dinamik, yang berpotensi tinggi dan sebagainya,” katanya dalam program AWANI Pagi.

1.2 juta pertubuhan perniagaan dan pertubuhan bukan berasaskan keuntungan di Malaysia akan diliputi dalam Banci Ekonomi 2023 yang akan dilaksanakan bermula April hingga September 2023.

Menurut Mohd Uzir, maklumat awalan daripada bancian tersebut dijangka dapat dikeluarkan seawal Disember tahun ini atau pada suku pertama tahun 2024.

Justeru itu, semua pertubuhan-pertubuhan perniagaan dan pertubuhan bukan berasaskan keuntungan adalah disaran untuk memberi kerjasama sepenuhnya terhadap Banci Ekonomi 2023.

Pertubuhan-pertubuhan boleh memberi maklum balas melalui pengisian maklumat dalam talian dikenali sebagai e-BE, secara pos menggunakan borang soal selidik, atau secara temu duga bersemuka.

AWANI Pagi: Banci ekonomi 2023: Jana statistik ekonomi baharu negara