Dewan Belia India Malaysia (DBIM) akan menghimpunkan seramai 70 perwakilan belia kaum India yang terdiri daripada pelbagai latar belakang dan ideologi politik untuk membincangkan, mendebatkan dan meluluskan usul-usul berkaitan dasar negara, undang-undang dan masyarakat kaum India selama tiga
bulan (November 2021 - Januari 2022).

Program ini akan disertai oleh perwakilan belia kaum India yang berusia 16 sehingga 30 tahun.

Program ini bakal diadakan secara hibrid buat julung kali di Malaysia khususnya untuk belia kaum India menyalurkan pendapat dan cadangan mengenai dasar dan politik negara.


Program ini juga akan memfokuskan pembentangan usul bagi lima kementerian tertentu termasuk Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan semasa persidangan yang akan diadakan secara maya.

Inisiatif ini dianjurkan oleh sebuah sekretariat bebas bersama dengan UNDI18 sebagai rakan penganjur.

Sekretariat ini diketuai oleh pemimpin dan aktivis belia, Kiran Raj Sathivel.

Program ini juga telah mendapat sokongan daripada beberapa pertubuhan seperti Architect of Diversity (AOD), Projek 57, Gerakan Belia Se-Punjabi Malaysia (GBSM), Enlight Malaysia dan lain-lain.

Seramai 8 pemimpin dan aktivis masyarakat India termasuk P. Prabakaran, Tharma Pillai, Kasthuriraani Patto, Sivarraajh, Sharan Raj dan Dr Thanussha Francis Xavier turut menyumbang dalam program ini untuk sesi "mentoring" bagi kesemua 70 perwakilan dan akan membantu dari segi mengawal selia persidangan Dewan Belia India Malaysia.

Program ini diadakan susulan daripada kesedaran proses demokrasi yang kurang memberangsangkan dan kelesuan politik dalam kalangan anak muda.

Selain itu, isu pembangunan sosioekonomi masyarakat India khususnya golongan keluarga berpendapatan rendah (B40) juga tiada penambahbaikan akibat perangkaan dasar dan pelan pembangunan yang tidak selaras dengan keperluan masyarakat India dari segi kaedah pelaksanaan dan pemerkasaan ekonomi.

Oleh itu, Sekretariat Dewan Belia India Malaysia ingin mengubah landskap politik menerusi program ini dengan mempraktikkan kaedah pelaksanaan bipartisan demi memupuk sikap kepimpinan dan kesedaran politik dan aktivisme dalam kalangan belia India di Malaysia.

"Anak muda harus didedahkan kepada proses demokrasi dan pentadbiran negara demi pembangunan masyarakat sejagat," katan Pengarah Dewan Belia India Malaysia, Kiran Raj Sathivel.


Dewan Belia India Malaysia
1 Disember 2021