KUALA LUMPUR: Pengurusan pekerja asing melalui Sistem Pengurusan Pekerja Asing Bersepadu (ePPAx), dan Foreign Workers Centralised Management System (FWCMS) di bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM), didapati tidak memuaskan.

Menurut Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) 2022 yang dibentangkan di Dewan Rakyat pada Rabu, Sistem ePPAx dengan kos pembangunan RM19.39 juta tidak dioptimumkan sepenuhnya, kerana penggunaan yang terhad kepada proses syor kuota kelayakan melalui pengeluaran Perakuan Jabatan Tenaga Kerja dan Semenanjung Malaysia (JKTSM) sahaja.

Pencapaian pelaksanaan FWCMS pula, menurut LKAN 2022, belum dapat dinilai kerana 12 modul lengkap hanya digunakan untuk satu negara sumber iaitu Bangladesh berbanding 15 negara sumber dibenarkan.

Selain itu Audit mendapati, dua dokumen pengenalan (ID) yang berperanan sebagai Super Admin KSM untuk sistem FWCMS, bukan pegawai KSM, sekaligus menimbulkan risiko penyalahgunaan ID terhadap pengurusan pekerja asing.

“KSM dan Kementerian Dalam Negeri (KDN) hendaklah melaksanakan proses pengurusan pekerja asing yang cekap, telus dan berintegriti merangkumi semua proses pengurusan pekerja asing yang berlaku di dalam dan di luar sistem.

“Proses ini perlu mengambil kira keperluan hak, had, bidang kuasa dan fungsi semua agensi Kerajaan berkaitan selaras dengan dasar semasa Kerajaan dan akta masing-masing bagi memastikan  pengurusan, pemantauan dan kawalan pekerja asing yang berkesan,” menurut ulasan Jabatan Audit Negara dalam laporan tersebut.

Dalam pada itu, LKAN mendapati perjanjian Kerajaan melibatkan sistem FWCMS dengan nilai RM1.049 bilion, sebenarnya belum pun ditandatangani sehingga hari ini, sebaliknya syarikat yang dipertanggungjawab iaitu Syarikat 838886-T (Bestinet Sdn Bhd), hanya menjalankan operasi melalui proof of concept.

“Kegagalan menandatangani perjanjian mengakibatkan obligasi perkhidmatan yang dikehendaki, hak milik terhadap sistem dan data-data Kerajaan yang digunakan serta aspek keselamatan dan integriti data tidak dapat ditentukan serta kepentingan Kerajaan tidak dipelihara,” menurut laporan itu lagi.

Sebanyak tiga Laporan Ketua Audit Negara (LKAN) Tahun 2022 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini, iaitu LKAN 2022 Mengenai Pengurusan Syarikat Kerajaan Persekutuan; LKAN 2022 Mengenai Auditan Khas Pengurusan Hutan dan Impak kepada Alam Sekitar; dan LKAN 2022 Mengenai Aktiviti Kementerian / Jabatan / Negeri dan Pengurusan Syarikat Kerajaan Negeri.

Orang awam yang berminat untuk mengetahui perincian laporan tersebut boleh mendapatkannya di laman rasmi Jabatan Audit Negara di https://lkan.audit.gov.my, dan juga dashboard Jabatan Audit Negara di https://agdashboard.audit.gov.my/.