KUALA LUMPUR: Mesyuarat Menteri-Menteri Pembaharuan Struktur (SRMM) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2021 yang ketiga akan memberi tumpuan kepada memperkenalkan dasar ekonomi makro dan mikro yang menyokong pembaharuan struktur bagi memastikan pertumbuhan ekonomi yang mampan serta pemulihan daripada kejutan ekonomi.

SRMM mengemukakan usaha yang akan dibuat APEC pada masa hadapan dengan ekonomi APEC bersetuju untuk memperbaharui agenda pembaharuan struktur kerjasama itu melalui Agenda APEC Dipertingkatkan bagi Pembaharuan Struktur (EAASR), yang akan menerajui kerja-kerja APEC untuk tempoh lima tahun akan datang.

"EAASR menyasarkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh, mampan dan inklusif pada masa hadapan," menurut Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) dalam satu kenyataan.

Mesyuarat maya itu telah diadakan semalam dan melibatkan 21 ekonomi APEC.

Ia dipengerusikan oleh Menteri Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna New Zealand Dr David Clark.

Wakil Malaysia ke mesyuarat itu telah menekankan keperluan untuk respons yang lebih pantas bagi menangani impak COVID-19.

"Kami berkongsi pandangan dan pengalaman kami ke arah membina semula pemulihan ekonomi Malaysia.

"Malaysia telah memperkenalkan tujuh pakej rangsangan dan bantuan yang bernilai US$92.3 bilion, dan pada masa yang sama membantu membentuk masa depan, melalui pelbagai inisiatif yang terdiri daripada insentif mobiliti bakat kepada kempen e-dagang dan pembayaran digital," tambah MITI.

Kerajaan Malaysia juga menyeru ke arah penggunaan teknologi yang lebih agresif dan memberi isyarat kepentingan peranannya dalam tindak balas krisis.

Semasa mesyuarat tersebut, Malaysia turut mengetengahkan inisiatif MyDIGITAL, yang memastikan manfaat yang didatangkan dengan teknologi digital mampu mencapai setiap segmen masyarakat Malaysia, seterusnya mengurangkan jurang digital luar bandar, yang merupakan antara keutamaan pembangunan sosio-ekonomi Malaysia.

-- BERNAMA