PANDEMIK COVID-19 telah melanda negara sejak awal tahun 2020. Pandemik berkenaan telah memberi kesan yang besar kepada sistem pendidikan Malaysia. 

Sekolah-sekolah telah ditutup bagi tempoh yang panjang. Menurut laman pemantauan UNESCO, Malaysia tergolong dalam kalangan sekumpulan negara yang paling lama menutup sekolah.

Walaupun secara rasminya pengajaran dan pembelajaran dari rumah tetap berjalan dalam tempoh penutupan sekolah, keberkesannya sangat minimum. Di samping masalah ketiadaan gajet dan talian internet, ramai murid tidak mempunyai suasana pembelajaran yang kondusif di rumah. 

Tidak semua murid mempunyai kemewahan bilik belajar, hatta ruang atau meja belajar sendiri. Tidak hairanlah jika kajian menunjukkan secara purata 80 peratus murid sahaja yang hadir dalam PdPR, itupun dalam kadar keberkesanan yang berbeza.

Akibatnya, kini terhasil generasi yang tersisih daripada menjalani pendidikan formal. Mereka kehilangan peluang belajar yang sempurna. Sebahagian langsung tidak menjalani apa-apa pembelajaran dalam tempoh pandemik ini. UNESCO menamakan mereka sebagai 'the lost generation', atau generasi yang hilang.

Kajian yang dilakukan Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) dan Tabung Kependudukan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNFPA) terhadap keluarga miskin bandar di Lembah Klang mendapati, jumlah pelajar yang kembali ke sekolah menurun ketika ia dibuka semula pada Julai tahun lalu.

Tinjauan itu mendapati hampir satu per lima pelajar daripada 500 keluarga hilang minat untuk bersekolah semula sejak tempoh perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan, dengan tujuh peratus pelajar sekolah menengah memilih untuk tidak kembali ke sekolah.

Jumlah ini dijangka tentunya lebih meningkat pada tahun ini selepas lebih 500 hari tempoh di rumah.

Fenomena ini akan memberi kesan jangka panjang kepada pembinaan intelektual, jasmani, rohani dan emosi murid, sekali gus merencatkan pembangunan sahsiah, jati diri, dan kesediaan mereka menghadapi masa depan.

Baru-baru ini, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengumumkan pembukaan sekolah untuk pembelajaran bersemuka secara berperingkat mulai 1 September 2021, bermula dengan kelas peperiksaan SPM.

Setakat ini, pengumuman ini tidak diiringi dengan apa-apa polisi, rancangan, atau garis panduan untuk memastikan bukan sahaja institusi pendidikan boleh dibuka dengan selamat, tetapi juga memberi gambaran bagaimana pendidikan generasi tersisih yang hilang ini boleh dibangunkan semula secara menyeluruh.  

Dengan beberapa minggu berbaki untuk memasuki bulan September 2021, KPM belum membuat apa-apa sesi libat-urus bersama pihak sekolah, ibu bapa dan pemegang taruh yang lain .

Ini menimbulkan kegusaran kerana hampir semua tindakan dan keputusan KPM sebelum ini bersifat spontan atau reactionary, tanpa didasari perancangan menyeluruh dengan kaedah serta kriteria yang jelas.  Kali ini juga KPM tidak menunjukkan perancangan terperinci dengan pelan-pelan alternatif sekiranya pandemik ini berterusan.

Jika diteliti, kini telah terdapat banyak garis panduan dan rancangan pembangunan semula pendidikan pasca-COVID-19 yang diterbitkan oleh organisasi antarabangsa seperti UNESCO, UNICEF, WHO, Bank Dunia dan lain-lain. 

Banyak rancangan dan garis panduan ini bersifat terperinci menggariskan tindakan-tindakan yang perlu diambil di peringkat kerajaan pusat, pengurusan pendidikan di lokaliti dan sekolah .

Alternatif dan kriteria telah diberikan dengan jelas untuk menghadapi pelbagai kemungkinan, semuanya dalam rangka memastikan pendidikan tetap berjalan dalam apa jua keadaan.  Cara-cara membuat pemulihan pendidikan juga dibutirkan dengan jelas. Kita hanya perlu mengambil dokumen-dokumen ini dan menyesuaikan dengan keadaan negara kita.

Oleh itu, adalah disarankan KPM menyediakan rancangan dan polisi yang jelas mengenai pembangunan semula pendidikan Malaysia.

Rancangan dan polisi berkenaan bukan sekadar mengenai pembukaan semula institusi pendidikan tetapi juga melibatkan rancangan jangka panjang dan pendek bagi membangunkan semula pendidikan Malaysia.

Rancangan-rancangan alternatif diperlukan untuk jangka pendek bagi pembukaan September 2021 dan rancangan alternatif  jangka panjang bagi kelangsungan pendidikan dan industri pendidikan untuk tahun 2022 dan seterusnya.

Pelan tindakan ini juga  tidak boleh lagi bersifat blanket atau one size fits all  tanpa mengambil kira kepelbagaian jenis sekolah, lokasi, saiz sekolah dan tahap jangkitan COVID-19 di lokaliti berkenaan.  Rancangan dan polisi berkenaan perlu mengambil kira kepelbagaian yang wujud serta kemungkinan COVID-19 akan menjadi endemik di dalam negara.

Semoga rancangan dan polisi sedemikian dapat merealisasikan hasrat untuk memberi keutamaan kepada pembinaan semula sistem pendidikan  negara.* Artikel ini daripada Pengasas Gains Education Group, Zaliza Alias, dan  Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pertubuhan Ikram Malaysia, Profesor Omar Yaakob.

** Penulisan ini adalah dari pandangan penulis berdasarkan bidang profesional mereka, dan tidak semestinya mewakili pandangan sidang pengarang Astro AWANI.